NIEUWS      
 

LE VRAI VISAGE DE LA PAIXBORNE - Op 2 juli 2017 bracht Vocaal Ensemble La Colombe in de Oude kerk te Borne een bijzonder programma onder de titel 'Le vrai visage de la paix'. Met medewerking van Cappella Junior o.l.v. Jeanet Bosch en pianist Ivo Boytchev. Op het programma stonden werken van Josquin, Eisler, Escher, De Leeuw en Stoeten.

Rudolf Escher schreef 'Le vrai visage de la paix' in 1953 naar een gedicht van Paul Eluard. In de woorden van de componist:
"Het gedicht van Paul Eluard dat eraan ten grondslag ligt - ideaal als inspiratiebron voor vocale muziek omdat het nergens 'omschrijving' is doch enkel evocatie en gelijkenis - spreekt van niets anders dan van vrede. In een vloeiende stroom van metaforen roept het in beeld na beeld de ene na de andere gedaante op, waarin vrede denkbaar is in de individuele mens en tussen de mensen onderling, voor zover deze niet heimelijk hunkeren naar pijn verwekken en moord. Het heldere gelaat en de vruchten van vrede roept het op en ook de schoonheid en het reële nut van vrede. Maar bovenal is het gedicht één poëtisch pleidooi voor de wil tot vrede (...)." - Rudolf Escher
De wil tot vrede, schoonheid en harmonie ligt ook ten grondslag aan ons programma. Wij denken dat we die wil ook nu nodig hebben.

De "gewapende man" (L'homme armé) van de mis van Josquin, de "Rode beer" van de 'Litanie van Hauch' van Brecht, de dubbelzinnigheid in het stuk van Stoeten 'Stating the Donald...', en dan de duiven: de duif van De Leeuws 'Prière' (met de Korantekst), de duif van Picasso van onze poster, de duif van onze naam als koor, en tenslotte - de duif van Eluard van zijn gedicht:
"Je connais tous les lieux où la colombe loge
et le plus naturel est la tête de l'homme ..."


"Ik ken iedere plaats waar de vredesduif woont
en het liefst huist hij in het hart van de mens."
Wij vroegen ons af waarom in de Nederlandse vertaling (van Gerrit-Jan Vonk) "la tête de lhomme" wordt vertaald met "het hart van de mens...". Er is wel een verschil of de vrede in ons hoofd of in ons hart heerst... Is dat een vergissing? Of... juist die vrede tussen hoofd en hart heeft een duif nodig. Wie zal het zeggen?